sledat

Praćenje ili virtualna isprata?

zemljevid
Prijava za korisnike
uporabnik

uporabnik

Sledat Ideja Sledat Produkti Sledat Rešenja
Praćenje ili virtualno nadgledanje je delatnost sa područja LBS industrije (Location Based Services). Celokupna industrija, koja se pojavila u poslednjih deset godina, donosi korisniku visoku dodatu vrednost usluga i brzi povrat vrednosti investicije. Korištenje LBS usluga je u stalnom razvoju i korisniku putem virtuelnog praćenje lica, vozila ili objekata, omogućava rano otkrivanje problema. Time su štete koje nastaju manje, a korisnik ima više vremena na raspolaganju za donošenje ispravnih odluka i za akciju rešavanja situacija. Celokupno korištenje sistema Sledat, rezultira znatnim uštedama i potpomaže optimizaciji procesa. Sledat je usluga, koja korisniku daje visoki nivo podrške. Korisnici Sledat usluga su zadovoljni korisnici - budite i vi zadovoljan korisnik!

Produkti Sledata su web usluge (praćenje) i detaljnije su opisane u daljem tekstu. Srodne web usluge praćenja Sledat udružene su u korisničkim paketima. Paketi su cenovno svrstani prema obimnosti sadržaja. Na takav način naši komercijalisti mogu prilagoditi ponudu i optimizovati je tako da korisnik dobija najbolje prilagodjen odabir funkcionalnosti uz najpovoljniju cenu. Prilagođavanje korisniku je i naša konkurentna prednost. Okrenuti razvoju, stalno uključujemo nove funkcionalnosti pre svega u želji da korisnici zaista i dobiju šta žele. Za naš uspeh je zadovoljstvo korisnika od najveće važnosti. Ako ste zadovoljni sa Sledatom - kažite dalje svojim poslovnim partnerima!
Sledat je virtualan ali ujedno i živ organizam! Sledat živi virtualni život rukom pod ruku sa korisnikom. Srce sistema su terminalne sprave, pomoću kojih se putem kičme sistema (GSM mreža i Internet), šalju podaci u mozak sistema (Sledat server) . Na serveru se podaci, koji se dvostrano razmenjuju sa ulazno izlaznim jedinicama i interfejsima (ruke i noge) , usnimavaju i na zahtev korisnika generišu se u korisnu informaciju. Osnovni (segmentirani) podaci se na zahtev korisnika, na serveru obrađuju u agregatnu informaciju koja se korisniku uvek servira u obliku koji je prema iskustvima najbolje prilagodjena. Tako su izlazne informacije uvek u obliku liste, grafikona, ispisa ili XML razmene sa trećim sistemima gde se Sledat integriše i tako kao 3D puzla ostvaruje svoje izaslanstvo u servisno orientiranim arhitekturama. Sledat se koristi svugde kao sastavni ili integralni deo ili kao interfejs izmedju dva sistema. Uvek kada je potrebno prostorno statusno zavisne podatke obuhvatiti, prevesti ili razmeniti, koristite Sledat!
o preduzeću :: :: :: :: online kupovina terminala i usluga ::
© Aluxom / Sledat 2009 - 2013

Sledat.com nudi informacije o temama: praćenje vozila, praćenje plovila, praćenje lica, praćenje i nadzor objekata ...
Sve informacije su informativne prirode te zadržavamo pravo na promenu u bilo koje vreme. Slike su simbolične.
Sadržaje ili delove sadržaja ove stranice nije dozvoljeno koristiti u bilo kakve namene, bez predhodnog dobijanja pismenog odobrenja produzeća Aluxom d.o.o. Vojvode Baćevića 78, Beograd R Srbija
...